Кодекс поведінки компанії «КРКА

Кодекс поведінки є головним документом, що регламентує корпоративне регулювання «КРКА, д. д., Ново место».

Кодексом повіденки визначаються принципи та норми етичної поведінки, належної ділової практики та нормативи поведінки, що є обов’язковими для всіх співпрацівників Групи «КРКА». Він слугує керівництвом і загальною схемою дій з питань передбаченої, відповідальної та етичної поведінки під час робочого процесу, і вказує на обов’язковість відповідності нашої поведінки та ділових заходів правилам, рекомендаціям суспільства, стандартам, політиці та внутрішнім нормам компанії, а також належній діловій практиці, за будь-яких обставин.

Ми очікуємо від наших постачальників та інших ділових партнерів «КРКА» і її дочірніх компаній ознайомлення з цим Кодексом та його дотримання протягом ведення ділової діяльності разом з «КРКА».