Уповноважена особа по забезпеченню відповідності діяльності компанії встановленим вимогам

В обов’язки Уповноваженої особи по забезпеченню відповідності діяльності компанії встановленим вимогам входить постійне оцінювання ризиків невідповідності корпоративним вимогам та координація ділових процесів. Уповноважена особа по забезпеченню відповідності діяльності компанії пропонує й встановлює ефективну внутрішню систему контролю та забезпечує підвищення обізнаності, підготовку та консультації щодо покращення ділової доброчесності. Уповноважена особа розглядає звіти про неналежну поведінку та порушення чинних правил, внутрішніх норм та етичних принципів. Окрім цього, він відповідає за звітування керівництву компанії про корпоративне регулювання в «КРКА».

Звітування про неналежну поведінку

Будь-який співробітник «КРКА» та третя сторона можуть повідомити про підозру щодо шахрайства.

Співробітник «КРКА», який виявив будь-яку дію, що вказує на можливе шахрайство, має повідомити про це вище керівництво. У випадку якщо характер підозрюваного шахрайства або його обставини не дозволяють цього зробити, співробітник має повідомити керівника Юридичної служби, керівника Служби з управління ризиками та відповідності діяльності компанії вимогам або Уповноважену особу по забезпеченню відповідності діяльності компанії. Повідомлення про підозру щодо шахрайства може бути передано анонімно. Повідомлення про підозри щодо шахрайства надсилаються на електронну адресу: compliance.officer@krka.biz.

Інформатор, який не бажає залишитися анонімом, може повідомити про підозрюване шахрайство по телефону. Він може зв’язатися з наступними особами: 

  • уповноважена особа по забезпеченню відповідності діяльності компанії за тел.: +386 7 331 26 00,
  • керівник Юридичної служби за тел.:+386 7 331 95 95.

«КРКА» зобов’язується обробляти дані інформатора конфіденційно, професійно та з належною обачністю, а також грамотно захищати інформатора від будь-яких дій проти нього у відповідь.