Доброчесність та відповідність вимогам

Відповідальна ділова поведінка

Компанія «КРКА» має давню традицію та вибудовує свою успішну підприємницьку історію на принципах доброчесності та відданості найвищим стандартам етики. «КРКА» постає однією з провідних компаній-виробників генеричних лікарських засобів у світі. Ми добре знаємо про наші обов’язки та можливості сприяння створенню відповідального ділового середовища. Ми розсудливо здійснюємо свою діяльність, розуміємо та враховуємо довгострокові впливи економічних заходів на всі соціальні аспекти.

Корпоративне регулювання

Наша доброчесність базується на нормах етикикорпоративному регулюванні та ефективному управлінні ризиками.

Фундаментальні етичні принципи «КРКА» – повага, співпраця, професійна майстерність та доброчесне управління.

Корпоративним регулюванням забезпечується дотримання компанією та її співробітниками всіх відповідних правил, міжнародних стандартів та директив, а також належна співпраця з регулятивними органами. Корпоративне регулювання компанії засновано на ряді політичних напрямів та внутрішніх регламентів, у яких детально описується обсяг діяльності та відповідальності щодо впровадження процесів, з метою отримання мінімальної імовірності збою в ділових операціях, а також мінімального ризику порушення правил, стандартів, політики та внутрішніх регламентів.

Управління тими чи іншими ризиками невідповідності корпоративним вимогам відбувається протягом усіх ділових процесів «КРКА», що дозволяє визначити фактори, які можуть погрожувати досягненню стратегічних та ділових цілей компанії й Групи «КРКА» у цілому, та управляти ними.

Повага та співпраця

Рівні можливості для всіх, повага до правових норм, етичний підхід до інших та соціальна повага є основою нашої роботи.

Ми усвідомлюємо той факт, що партнерство та довіра значно впливають на показники ефективності роботи в «КРКА». Саме тому  ми підтримуємо співпрацю з усіма залученими сторонами, що побудована на взаємоповазі та урахуванні різних думок, а також яка зосереджена на підвищенні цінності всієї Групи «КРКА». 

Професійна майстерність

Ефективні, якісні та безпечні препарати й інша продукція – це шлях, обраний нами для сприяння кращому рівню життя для всього людства. Ми розробляємо інноваційну продукцію та намагаємося досягти її широкодоступності.

Наші дослідження, розвиток та співробітництво з представниками медичної галузі та діловими партнерами допомагають нам покращити знання в сфері фармацевтики та розробляти якісні медичні засоби.

Ми прагнемо до чесного, всебічного та своєчасного представлення інформації про нашу продукцію.

Ми надійно захищаємо всю інформацію стосовно «КРКА», наших ділових партнерів та третіх сторін, здобуту під час нашої роботи та ділової діяльності.

Будь-які персональні дані співробітників та третіх сторін мають оброблятися з обережністю, за принципом прозорості та згідно з правилами захисту персональних даних.

Доброчесне управління

Орган керівництва подає важливий приклад своєю роботою та стилем управління. Тому всі наші виконавчі керівники втілюють у собі ключові цінності «КРКА». Їх добрий взірець надихає інших співробітників і, таким чином, сприяє укріпленню доброчесності всієї компанії.

Уповноважена особа по забезпеченню відповідності діяльності компанії встановленим вимогам зобов’язана стежити за відповідністю вимогам компанії на вищому рівні.

Наші керівники вищої ланки відповідають за покращення обізнаності щодо принципів дотримання корпоративних вимог та за корпоративне регулювання у власних підрозділах. Вони повинні забезпечувати інформованість усіх співробітників щодо всіх правил, директив і стандартів та їх дотримання ними. У процесі своєї роботи, співробітники регулярно проходять навчання та підготовку, і ознайомлюються з наслідками неналежної поведінки.

Корпоративна цілісність

Компанія «КРКА» безкомпромісна в питаннях будь-якої форми шахрайства, неправомірних дій та нечесної ринкової практики. Уповноважена особа по забезпеченню відповідності діяльності компанії встановленим вимогам слідкує за постійним дотриманням норм та підтримує ефективну систему для підвищення обізнаності та проведення заходів у випадках неналежної поведінки.

Згідно з нашим основним принципом, усі рішення приймаються в найкращих інтересах компанії «КРКА», що обумовлює необхідність запобігання ситуаціям розцінювання рішень як таких, що були засновані переважно на наших власних інтересах, замість інтересів «КРКА».

Зв’язок між фармацевтичною промисловістю та медичною галуззю формується на базі суворих етичних стандартів, правил та директив, які враховуються в усіх наших ділових заходах.

Ми з повагою відносимося до правил, що застосовуються для захисту конкуренції, і ні в якому разі не усуваємо конкуренцію, не обмежуємо та не підриваємо її.

Ризики неналежної поведінки, що можуть виникнути в межах ділових відносин, зменшуються завдяки проведенню нашими клієнтами, постачальниками та іншими діловими партнерами регулярних перевірок. Таким чином, ми можемо запобігти можливому заподіянню шкоди репутації «КРКА» та комерційним збиткам.

Соціальна відповідальність

Ми реалізуємо свою соціальну відповідальність шляхом підтримки різних видів діяльності в нашому середовищі. Ми беремо участь у гуманітарній роботі та в заходах зі сприяння прогресу в галузях науки, освіти та культури, а також у напрямах, що допомагають захищати наше природне середовище.

Ми піклуємося про середовище, поважаємо природоохоронне законодавство та співпрацюємо з різними групами місцевих громад.

Усвідомлення

Ми здатні досягти чудових результатів роботи, укріпити задоволеність користувачів нашої продукції і, як наслідок, забезпечити їх довіру до «КРКА» тільки шляхом постійного дотримання принципів відповідності корпоративним вимогам.

Ми оптимістично дивимося в майбутнє, віримо в місію «КРКА» і надійність знань, досвіду та працівників компанії. Ми прагнемо визнання «КРКА» у світовому масштабі як компанії з чітким баченням, вищими показниками якості та цінностями й відповідальною корпоративною поведінкою.